Connection-bt2-200

Кратко описание:

Висок клас  2RCA-2RCA кабел 2м.

Гъвкава Полиамид Полимерна полупрозрачна външна  изолация с висока степен на якост, Двойни балансирани проводници отхвърлящи нискочестотните електромагнитни смущения до 60dB

Цена: 16 лв.