HERTZ ML Power 4 4x150W Amplifier

Кратко описание:

Четириканален D-Class усилвател от Mille Legend серията - изключителна мощ в компактно алуминиево тяло

Конструиран за изпълнение на максимални акустични характеристики при минимални изкривявания и топлинни загуби

Мощност: (RMS) / 14.4 VDC 4 x 150 W (4Ω)
                                           4 x 250 W (2Ω)
                                           3 x 150 W (4Ω) + 500 W (4Ω)
                                           3 x 250 W (2Ω) + 500 W (4Ω)
                                           2 x 500 W (4Ω)

Цена: 599 лв.

Filters
Bypass - Yes
Hi-Pass   A: 50 ÷ 5k @ 12 dB/Oct. - 
               B: 80 ÷ 3.3k Hz @ 12 dB/Oct
Lo-Pass  A: 50 ÷ 5k @ 12 dB/Oct. -
               B: 80 ÷ 3.3k Hz @ 12 dB/Oct.

Distortion - THD  (100Hz @ 4Ω) 0.08 %
S/N Ratio  (A weighted @ 1V) 100 dB
Damping factor  (100Hz @ 4Ω) 80

Size W x D x H mm 170 x 289 x 46.70