KIYO D Lite 2 points Parking/ Radar Sensor

Кратко описание:

KIYO D LITE е съвременен и високотехнологичен продукт който предлага 2 точкова система за сигнализация при паркиране в разстоянието 30-50см

Работи като радарен детектор с предупреждение от всички използване трафик радари.

Лазерни сензори са интегрирани в рамката на регистрационния номер
Сертифициран E7 за използване в Европа
Използва  904 Nm лазерна вълна за паркинг сензорите. Същата честота се използва от повечето полицейски радари, включително и триногите.

Цена: 265 лв.