KIYO Ultimate AP Laser Protect detector

Кратко описание:

KIYO ULTIMATE AP е комплектно решение за защита против спийдкамерите
 • защита срещу лазерните устройства за измерване на скоростта, 
 • срещу измерващите скоростта на участък, 
 • срещу фиксираните спийдкамери, 
 • срещу подвижните радарни уреди,
Осигурява сигурна защита срещу най-новите триноги камери ARH CAM-S1
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА МОНТАЖ!!!

Цена: 1650 лв.

Цена с online поръчка: 1500 лв.

KIYO Ultimate AP e лазерно устройство, което може да функционира в два режима: 
активен режим или пасивен режим (детектор и функция за помощник при паркиране). 
Промяната на режимите се осъществява с превключвател в 3 позиции. 
С помощта на алармен ключ устройството може да се дезактивира, 
в резултат на което впоследствие може да функционира само като асистент за паркиране

Основни предимства:
 • Произведено в ЕС
 • С предупреждения на български език
 • Лазерен детектор, активен, пасивен режим
 • Може да се актуализира с флаш памет
 • Настройка на действие с помощта на софтуер
 • Може да се вгради в комплексна система за защита против спийдкамери
 • Защита против най-новата ARH CAM-S1 система
 • Сензори, скрити в рамката на регистрационния номер
 • Безплатно може да се актуализират и софтуерът, и база данните за цяла Европа
 • Сензори с голям капацитет, които може да се скрият в рамката на регистрационния номер
 • Устройството може да се вгради така, че почти изцяло да е невидимо
 • Може да се избере разстоянието за предупреждаване
 • Помощник за паркиране, който разполага със сертификат за одобрен тип (E7), както и с пластмасова карта
 • Алармен ключ
 • Прецизна леща, разполагаща със способността да събира ефективно светлина.
 • Поликарбонатна сензорна кутия с твърдост
 • Специално засенчване за намаляване чувствителността от интерференцията на слънчевата светлина
 • Лазерен диод OSRAM от най-високо качество.
 • Бързо и прецизно аналогово обработване на сигналите
Производителят и дистрибуторът не носят никаква отговорност за каквото и да е наказание, щета или каквото и да е неизгодно положение, предизвикано от превишаване на скоростта и/или от използването на устройството, или от некомпетентното му, не по предназначение извършено монтиране. Устройството не е предвидено за подпомагане на бързото каране, а за предпазването от неприятностите, които може да се получат случайно поради евентуално превишаване на скоростта. Спазвайте във всички случаи ограниченията на скоростта и се движете в съответствие с пътните условия и вземайки под внимание видимостта! Радарният детектор и уредът за блокиране на лазер не са безпогрешни средства. Може да се случат ситуации, при които поради външни условия средството да реагира със закъснение или изобщо да не сигнализира. Това не се дължи на повреда в устройството, а може да се свърже със закономерностите във физиката. Влиянието на уреда за блокиране на лазер обикновено е най-ефикасно в интервал от 150 до 2000 метра от измерващото средство.