JBL

Американска компания, една от най-известните световни поризводители на професионални и домашни тонколони