CTK Semtrade

CTK-Semtrade e високотехнологичен производител на специализирани звуко и вибро-поглъщащи материали на битумно полимерни основа от Украйна.