TARA Labs

Американски производител на High Grade аудио кабели - интерконекти, спикър кабели и аксесоари.


Pressure Stranded
Обикновено медните кабели са изработени от фини индивидуални нишки оплетени в един общ сноп, за да образуват един кабел. С течение на времето в пространствата между тези по-малки нишки започва да навлиза въздух, което води до окисляване. Когато окисляването надхвърли една допистема норма, настъпват звукови изкривявания и нежелани модификации поради лош трансфер на електрическите импулси.

Лабораториите на Тара са разработили патентован процес за формуване и валцоване на кабелите си, при който нишките се уплътняват максимално, за да се създаде по-директен и максимален контакт между тях. По този начин се елиминират всички въздушни пространства и съответно възпрепятстване на окисление в дълбочина на кабела.
Резултатът е по-ясно и качествено предаване на сигнала и много по-дълъг живот на кабела.

SA-OF8N (Свръхкомпенсирана безкислородна мед Cu - осем деветки - 99,999999%), съчетани с технологията на Tara Labs за супер отгряване (откаляване) на медта, създават най-чистият проводников меден материал в света и следователно най-благоприятната среда за трансфер на сигнала в кабела.

Super Annealing
Това е супер прецизна термообработката върху създавне на медният проводников кабел. Процес осъществен в безкислородна среда, при който чрез механично изтегляне при определена температура се изтегля ултра-чист проводник със структура с дълги медни кристали. 
Повечето медни проводници имат кристална решетка с малки кристали и относително големи разстояния между тях. Това увеличава съпротивлението и поради това създава шум, дължащ се на диодния ефект на тази кристална решетка.

SVPE
Това е Полиетилен със стабилна валентност. Използва в изолацията - диелектричния материал на кабела. 
Изолацията и непроводящо покритие, което разделя проводниците, предпазва ги от механични наранявания и от електромагнитни вълни - външни или от самоиндукция.
Диелектриците обикновено са най-ефективни, когато са най-еластични и могат бързо да се върнат в първоначалното си състояние. Еластичният SVPE материал на Tara Labs абсорбира тази нежелателна деформции бързо и ефективно и се връща в първоначалното си състояние.

SHR™- Single Helix Return™
Кабелите от  Prism-a серията 200a имат проводник с единична спирала (SHR ™). Този уникален единичен спирален проводник оптимизира електрическите характеристики на свързващите кабели за по-гладка, по-неутрална и максимално гладка, широка честотна характеристика

RCA Pressure fit connectors
TARA Labs не запоява конекторите към кабелите си. това става чрез студено пресоване на кабелът към контактната повърхност на терминала. По този начин се избягва включване на още един материал в контактната система - оловно калаената смес от припоя.