STP

Украинска компания, с основател инжинер-химик работил по изолационните покрития в заводите за поднодници в бившия СССР. В момента STP е лидер в производството на акустични бариери, виброгасителни мателиали и термо изолационни структури. Продуктите намират приложение в автомобилният тунинг и автомобилостроенето, сащо и в индустриалното и цивилно строителство.