Escort

Escort радарите са продукти на американска компания преследваща технологичният максимум. Това са едни от най-сигурните и точни радарни детектори с безкомпромисно качество.