VIPER 330V

Кратко описание:

Автомобилна алармената система с управление от фабричния ключ на автомобила.
Алармата е подходяща за автомобили без CAN шина.
Блокиране на стартера Failsafe® starter kill.
Шоков сензор Stinger® DubleGuard®.
Активно или пасивно активиране.

Цена: 190 лв.

Шест тонална сирена Revenger®.
Един допълнителен комплект изходи(AUX).
Сервизен режим
Памет за събития.

За повече информация или монтаж, моля свържете се с нас