Connection BT2-300

Кратко описание:

Висок клас 2RCA-2RCA кабел 3м.
Гъвкава Полиамид Полимерна полупрозрачна външна  изолация с висока степен на якост, Двойни балансирани проводници отхвърлящи нискочестотните електромагнитни смущения до 60dB

Цена: 17 лв.