Готови комплекти СОТ

Изчисти филтрите

Система за охрана на едно помещение.

Комплекта съдържа:
 • SP5500 контролен панел с кутия, трансформатор, акумулатор 12V/4Ah и сирена 
 • K10V клавиатура 
 • NV5 Обемен датчик за животни до 18kg - 1 брой
 • МУК самозалепващ  - 1 брой
 • Комплектът е програмиран и готов за монтаж

Сигнално-охранителна система /СОТ/ за едно помещение за животни до 40kg.

Комплекта съдържа:
 • SP5500 контролен панел с кутия, трансформатор, акумулатор 12V/4Ah и сирена 
 • K10V клавиатура 
 • DG75 Обемен датчик за животни до 40kg - 1 брой
 • МУК самозалепващ  - 1 брой
 • Комплектът е програмиран и готов за монтаж

Система за охрана на две помещения.

Комплекта съдържа:
 • SP5500 контролен панел с кутия, трансформатор, акумулатор 12V/4Ah и сирена 
 • K10V клавиатура 
 • NV5 Обемен датчик за животни до 18kg - 2 броя
 • МУК самозалепващ  - 1 брой
 • Комплектът е програмиран и готов за монтаж

Сигнално-охранителна система /СОТ/ за две помещения за животни до 40kg.

Комплекта съдържа:
 • SP5500 контролен панел с кутия, трансформатор, акумулатор 12V/4Ah и сирена 
 • K10V клавиатура 
 • DG75 Обемен датчик за животни до 40kg - 2 броя
 • МУК самозалепващ  - 1 брой
 • Комплектът е програмиран и готов за монтаж

Система за охрана на четири помещения.

Комплекта съдържа:
 • SP5500 контролен панел с кутия, трансформатор, акумулатор 12V/4Ah и сирена 
 • K10V клавиатура 
 • NV5 Обемен датчик за животни до 18kg - 4 броя
 • МУК самозалепващ  - 1 брой
 • Комплектът е програмиран и готов за монтаж

Сигнално-охранителна система /СОТ/ за четири помещения за животни до 40kg.

Комплекта съдържа:
 • SP5500 контролен панел с кутия, трансформатор, акумулатор 12V/4Ah и сирена 
 • K10V клавиатура 
 • DG75 Обемен датчик за животни до 40kg - 4 броя
 • МУК самозалепващ  - 1 брой
 • Комплектът е програмиран и готов за монтаж