RCF DPS-3000

Кратко описание:

Двуканален усилвател клас HD. 2 х 1700 W RMS (3400 W RMS мостово)

Цена: 2646 лв.

Мощност
 - 2Ω: 2 х 1700 W RMS
 - 4Ω: 2 х 1200 W RMS
 - 8Ω: 2 х 800 W RMS
Мостово 4Ω: 3400 W RMS
Мостово 8Ω: 2400 W RMS
Честотна лента -3db: 20 Hz ÷ 20 kHz
Съотношение сигнал / шум: 108 db
Дъмпинг фактор:> 1000

Инструкция